Bạn đang muốn tìm kiếm dịch vụ từ Flyday Media

z3124695920287_5fb41ee30f9dfe7211c2c485cfa21cbf
z3007831477419_ad41eef24253c4474d1dd3461abbf3e8

Quy trình dịch vụ

y-tuong

1. Trao đổi ý tưởng, yêu cầu

hop-tac

2. Báo giá - Ký hợp đồng

Quay-video

3. Sản xuất - Quay phim video

hau-ky-video

4. Hậu kỳ hoàn chỉnh video

Các dự án Flyday Media thực hiện

Hoạt động gần đây của ekip Flyday Media

Khách hàng tin tưởng Flyday Media